آینه کنسول معرق و آینه کنسول تمام ام دی اف در رنگ های پولیشی و فوری و رنگ اتومبیلی و رنگ دلخواه میباشد.
کنسول بدون آینه قابل سفارش میباشد
اسکلت داخلی از چوب روس و چوب راش و چوب سفید میباشد.

Showing all 22 results