فروش چوب راش گرجستانی در ابعاد طول کمتر از یکمتر و بالاتر ار یکمنر تا دو متر و بالاتر ار 2متر میباشد و ضخامت 4 و 5 و 6 و 7 سانتیمتر میباشد . در کوره های مخصوص به درجه رطوبتی پایین تر از 12 میرسد تا مجوز واردات به کشور را داشته باشد .

چوب ترکیه ای همانند چوب راش گرجستانی در ابعاد طول کمتر از یکمتر و بالاتر ار یکمنر تا دو متر و بالاتر ار 2متر میباشد و ضخامت 4 و 5 و 6 و 7 سانتیمتر میباشد . در کوره های مخصوص به درجه رطوبتی پایین تر از 12 میرسد تا مجوز واردات به کشور را داشته باشد.

چوب راش ایرانی : در سالهای اخیر بدلیل ممنوعیت قطع درختان جنگل از طرف سازمانهای مربوطه معمولا چوب راش ایرانی را بصورت غیر قانونی قطع و یا در موارد خاص از باغ های شخصی تامین میگردد. که چوب راش ایرانی با این شرایط از لحاظ کیفیت قابل رقابت با چوبهای وارداتی نمیباشد .

چوب توسکا و چوب افرا : بصورت عمده برای تولید میز و صندلی ناهار خوری و تولید انواع صندلی راک و بعضا در اسکلت مبلمان نیمه استیل و مبل استیل و مبل کلاسیک جهت پایه های پشت و وادار قابل استفاده میباشد .

چوب مبرز : پوست درخت صاف و مایل به رنگ سبز خاکستری است. مانند چوب توسکا و چوب افرا برای تولید میز و صندلی ناهار خوری و تولید انواع صندلی راک و بعضا در اسکلت مبلمان نیمه استیل و مبل استیل و مبل کلاسیک جهت پایه های پشت و وادار قابل استفاده میباشد .

نمایش یک نتیجه