روند تولید مبلمان راحتی بصورت کارگاهی جهت پایین آوردن هزینه های جانبی و تولید بصورت کوتاه مدت و محدود میباشد.
معمولا کارگاه ها با چند استادکار برای تنوع در تولید اقدام به کپی محصولات مبلمان راحتی در طرح های متنوع میکنند که این روند تولید باتوجه به هزینه های پایین تولید برای مدت محدود و در زمانهایی که پیک تولید بالا نباشد جوابگوی مشتریان میباشد و کنترل کیفیت در این نوع مبل راحتی بصورت مستمر نمیباشد .
توصیه میشود خرید مبلمان راحتی کارگاهی را در زمانی که سفارش مبل راحتی زیاد نیست ، انجام دهید.

Showing all 9 results