بازارمبل قم تولید کننده و ارائه دهنده ی بهترین خدمات مثل رویه کوبی، پیراهن مبل و ارائه دهنده ی بهترین مبلمان منزل، مبل و مبلمان، مبلمان استیل، مبلمان راحتی، مبلمان کلاسیک، میز نهارخوری، ویترین و مبلمان اداری است.