فقط یک محصول را در این فرم ثبت کنید. چنانچه محصولات شما بیش از یک محصول است برای هر محصول دوباره فرم جداگانه پر کنید.

مثال: مبلمان استیل کینگ

توضیحاتی برای مشتریان - مثال: مبلمان استیل - هفت نفره - طرح ایتالیایی - در سه رنگ - دارای ضمانت یک ساله

توضیحاتی برای همکاران - مثال: تولید شده از چوب گردو،